Huisreglement

Naam gastouders: Astrid ten Kate
LRK nummer: 220934393

1 Openingstijden:

Maandag: 06.30 – 18.30 uur (afwijkende tijden in overleg)

Dinsdag: 06.30 – 18.30 uur (afwijkende tijden in overleg)

Woensdag: 06.30 – 18.00 uur

Donderdag: 06.30 – 18.30 uur (afwijkende tijden in overleg)

Vrijdag: 06.30 – 11.30 uur (de middag gesloten).

De opvangtijden worden afgerond op een kwartier. ’t Moeselmuisje hanteert een minimale dagafname van 5 uur. In verband met het naar school brengen van (eigen) kind(eren) geldt in de ochtend de volgende brengtijden: voor / tot 08.00 uur of na 08.45 uur. Ophalen na 15.30 uur is altijd mogelijk.

Nationale feestdagen is ’t Moeselmuisje gesloten. De kinderen en de vraagouders hebben soms wat (extra) tijd nodig om te wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Om de kinderen en de vraagouders meer tijd te bieden kan er gebruik gemaakt worden van een wenperiode, bestaande uit: 2 momenten van 2 uur voorafgaande aan de start van de eerste officiële opvangdag. Deze 2 momenten worden door de gastouder kosteloos aangeboden.

2: Tarief:

Het uurtarief die de gastouder hanteert voor het kalenderjaar 2020 is; € 5,75. De gastouder mag jaarlijks het uurtarief verhogen (per 1 januari van ieder jaar), hiervoor wordt de vraagouder minimaal 2 maanden van te voren over ingelicht om de wijziging tijdig door te kunnen geven aan de belastingdienst.

Bij dit uurtarief is het volgende inbegrepen: (met uitzonderingen voor allergieën)

 Drinken (water,ranja, diksap, melk en thee)

 Vers fruit

 Tussendoortjes (cracker, soepstengel, koekje, yoghurt)

 Brood en beleg

Het volgende is niet inbegrepen bij het uurtarief:

 Luiers en doekjes

 Warme maaltijd (wel mogelijk in overleg)

 Fles- of potjesvoeding

 Dieetvoeding of producten voor bepaalde allergieën

3 Wat moeten ouders nog meer meegeven naar gastouderopvang ’t Moeselmuisje:

Het is voor de kinderen fijn om kleding te dragen waarin ze vrij kunnen en mogen bewegen. (i.v.m. bijv. knoeien, knutselen of buitenspelen)

 Reservekleding (afgestemd op het seizoen)

 Genoeg luiers. Dit mag per dag of per pak voor een langere periode. (voorzien van naam)

 Billendoekjes

 Speen en / of knuffel

 Crèmes of zalfjes

 Indien gewenst mag de vraagouder een eigen slaapzak meegeven. Binnen ’t Moeselmuisje zijn deze ook aanwezig.

4 Opvang:

De vraagouder reserveert vaste dagen en tijden bij gastouderopvang ’t Moeselmuisje, deze liggen contractueel vast. (incidenteel ruilen kan in overleg, indien er plaats beschikbaar is). Bij eventuele mindere afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht.

5 Halen en brengen:

Mocht het voorkomen dat de vraagouder het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering. Laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.

Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient de vraagouder dit van te voren door te geven. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de voordeur te kunnen legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met de vraagouder opgenomen voordat het kind meegegeven wordt.
Het kan soms even duren voor ik open doe omdat ik bijvoorbeeld net een luier aan het verschonen ben of een kindje van/naar bed haal/breng. Wacht rustig even bij de deur (of kijk even naar binnen) en bel of klop eventueel nogmaals aan.

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Voor de opvangkinderen wordt er een dagboekje bijgehouden met de belevenissen van de dag en de slaap en eettijden. Indien de vraagouder een gesprekje wilt met de gastouder om even uitgebreider over het opvangkind te praten, dan kan de vraagouder dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak zodat het niet ten koste gaat van de kinderen. Elk jaar is er ook de mogelijkheid om een uitgebreid kindgesprek aan te vragen waarin we het kunnen hebben over de ontwikkeling van het opvangkind. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even te bellen of Whatsappen om te vragen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

6 Vakanties / vrije dagen / afmeldingen:

De gastouder maakt haar vakanties één keer per jaar bekend via een mooi overzicht naar de vraagouders de streefmaand is oktober/november in verband met werkende in de zorg . Op nationale feestdagen is ’t Moeselmuisje gesloten.

Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten uiteraard niet doorberekend.

Voor het doorgeven van vakanties / vrije dagen of afmeldingen van het opvangkindje wordt de volgende afspraak gehanteerd:

- Vrije dagen uiterlijk 1 week van te voren doorgeven.

- Bij ziekte worden de gereserveerde dagen/uren gewoon doorberekend.

- Vakanties uiterlijk twee maanden van tevoren doorgeven. Maximaal 3 weken per kalenderjaar zonder doorbetaling.

Met vakanties wordt afwezigheid van langer dan één week bedoeld.

Indien er niet aan de bovenstaande afspraken gehouden wordt, dient de vraagouder de gereserveerde uren gewoon door te betalen.

Als de vraagouders in blijde verwachting zijn van weer een kindje zal er zwangerschapsverlof opgenomen worden van het werk van de betreffende vraagouder.

Mocht de vraagouder beslissen het opvangkind gedurende de duur van het zwangerschapsverlof thuis te houden, dan zullen de gereserveerde uren op contract voor de opvang door de gastouder worden doorberekend. Getekende contracten lopen gewoon door tijdens zwangerschapsverlof.

7 Wijzigingen:

Het kan altijd zijn dat de opvangdagen- of uren wijzigen. Hierbij kan er gedacht worden aan een extra ingelaste papadag of een grootouder neemt een extra dag de honneurs waar. Dit zijn structurele wijzigingen. Deze dienen twee maanden van tevoren schriftelijk te worden doorgegeven. In dit geval zal ook wijziging doorgevoerd moeten worden op het gastouder-vraagouder contract.

Bij een incidentele wijziging, zoals: het opvangkind wordt eerder of later gebracht of opgehaald dan zou het fijn zijn om dit minimaal de avond voor de opvangdag kenbaar te maken via telefoon of Whatsapp.

8 Ziekte; Het opvangkind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:

Als een opvangkind koorts heeft hoger dan 38,5 graden of zich duidelijk niet lekker voelen, zal er contact opgenomen worden met de vraagouder om te overleggen.

Als een opvangkind voorafgaande aan de opvangdag ziek is, maar volgens de vraagouder niet te ziek is om naar de gastouder te gaan, dan is het opvangkind welkom. Als er sprake is van een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld; krentenbaard, waterpokken ), herhaaldelijk overgeven en (hevige) diarree zal het opvangkind opgehaald moeten worden of voorafgaande aan de opvangdag thuis moeten blijven om verspreiding te voorkomen.

De gastouder dient een opvangkind alleen medicatie toe wanneer er een medicijnverklaring is ingevuld en ondertekend door de gastouder en vraagouder.

Wanneer een opvangkind een nieuw medicijn heeft dan dient de gastouder dit medicijn niet als eerste toe.

Als de gastouder zelf ziek is (besmettelijke ziekte, hoge koorts, erge griep), zal de gastouder zo snel mogelijk contact met de vraagouder opzoeken omdat zij dan niet in staat is om kinderen op te vangen. De vraagouder betaalt dan niet voor de gereserveerde contracturen.

9 Vaccinaties:

Gastouderopvang ’t Moeselmuisje respecteert de keuze van vraagouders om hun kind niet (volledig) te vaccineren, maar ’t Moeselmuisje heeft de keuze gemaakt om alleen kinderen op te vangen die gevaccineerd worden.

10: Hygiëne en veiligheid:

1.Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau,

waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie ‘t Moeselmuisje. De risicoinventarisatie is op de locatie aanwezig en op de persoonlijke pagina van Het Liefbeestje in te zien.

2. Ieder opvangkind heeft zijn eigen bedje. De lakens en slaapzakken worden hier gewassen zodat die lekker schoon zijn.

3. Ieder opvangkind heeft zijn eigen mandje met naam erop voor zijn eigen verzorgingspullen.

Zoals luiers, zalf, billendoekjes, luierzakjes enz.

4. Elk opvangkind heeft gedurende de opvangdag zijn eigen kleur beker, bordje, fruitschaaltje, lepel en vork.

5. Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals stopcontactbeveiliging, traphekjes, grondbox,rookmelders, koolmonoxidemelders en zijn er een EHBO trommel, brandblusser en blusdeken aanwezig.

6. I.v.m. het aanwezig zijn van huisdieren zal ik dagelijks meerdere keren stofzuigen en indien nodig dweilen.

7. Dagelijks zullen de grondmatten van de grondbox en speelmat schoongemaakt worden.

8. De aanwezige twee honden zijn ten tijden van de opvang wel in huis of in de tuin aanwezig, maar zullen gescheiden worden gehouden doormiddel van afscheidingen tijdens momenten van het naar bed brengen en uit bed halen van de gastkinderen uit voorzorg voor de veiligheid van de opvangkinderen.

11 Opzegging en beëindiging opvang:

De regels omtrent de opzegging staan benoemd in het contract. Het opzegtermijn is standaard één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan bij de gastouder en het gastouderbureau Het Liefbeestje. Tijdens het opzegtermijn mogen er geen incidentele wijzigingen plaatsvinden die ten nadele zijn van de ingeplande uren.

De proeftijd voor vraag- en gastouder bedraagt zes weken na de eerste opvangdag. Binnen deze zes weken vanaf de eerste opvangdag kan er wederzijds direct opgezegd worden. Na deze zes weken na de eerste opvangdag kan de gastouder de opvang direct stoppen wanneer er sprake is van:

 Vraagouders die zich structureel niet houden aan het huisreglement

 Het opvangkind een bedreiging of gevaar vormt voor zichzelf, andere kinderen of de gastouder.

 Achterstand is in de betaling van de opvang (1 maand)

12 Aansprakelijkheid:

De gastouder is niet aansprakelijk voor schade aan door vraagouder of opvangkind meegegeven of meegebrachte zaken en / of kleding. Deze verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de vraagouder.

Vraagouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor het eigen kind, bijv. wanneer het opvangkind moedwillig iets stuk maakt.

13 Algemeen:

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huisreglement, worden door de gastouder per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst met het gastouderbureau.

Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn en deze te ondertekenen en een paraaf te zetten onderaan elke pagina.

Als er wijzigingen in het huisreglement worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.